Bilimsel Program

Bilimsel Programı İndirmek İçin Tıklayınız

14 EYLÜL 2018, CUMA
09:00-09:05 Açılış, Mehmet Akif Topçuoğlu, Şerefnur Öztürk  
  İNME: KORUMA, SİSTEM: Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Şerefnur Öztürk
09:05-09:30 Avrupa ve Türkiye ekseninde inmenin geleceği: 2030 ESO stratejik hedefleri, Şerefnur Öztürk
09:30-10:00 Stroke chain of recovery (how to organize your regional stroke services), Turgut Tatlısumak
10:00-10:30 The Future of Acute Stroke Therapies, Marc Fisher
10:30-11:00 Kahve Arası
  İNME: KORUMA I: Oturum Başkanları: Mehmet Zülküf Önal, Turgut Tatlısumak
11:00-11:20 Cryptogenic Stroke, Marc Fisher
11:20-11:40 Lipids and stroke prevention, Dimitri Mikhailidis
11:40-12:00 Understanding Intracranial Hemorrhage Risk and its Effect on Stroke Management, Mahmut Edip Gürol
12:00-13:30 Öğle Yemeği
12:15 - 13:15 BOEHRINGER INGELHEIM UYDU SEMPOZYUMU
 

Konu Başlığı: Nonvalvüler Atriyal Fibrilasyona Bağlı İnmede Öngörü Hayattır!
Konuşmacılar: Babür Dora, Ömer Akyürek

  İNME: KORUMA II: Oturum Başkanları: Mahmut Edip Gürol, Dimitri Mikhailidis
13:30-13:50 Ischemic and hemorrhagic stroke prevention in atrial fibrillation, Mahmut Edip Gürol
13:50-14:10 Lipoprotein (a): what is new?, Dimitri Mikhailidis
14:10-14:30 Ischemic stroke in young adults. Turgut Tatlısumak
14:30-14:45 Kahve Arası
   
  A SALONU   B SALONU
  AKUT İNME NÖROGİRİŞİMSEL TEDAVİ I: Oturum Başkanları: Ossama Mansour, Talip Asil   İNMEDE ANTİ-AGGREGAN TEDAVİ OTURUMU: Oturum Başkanları: Kürşad Kutluk, İpek Midi
14:45-15:05 Thrombectomy in distal vessel occlusions (M2, M3, P2, A2), Osman Samil Kozak 14:45-15:00 Aspirin-Klopidogrel kombinasyonu, Kürşad Kutluk
15:05-15:25 Resistant thrombectomy in anterior circulation, Özcan Özdemir 15:00-15:15 Yeni anti-aggreganlar: Avantaj var mı? Dilaver Kaya
15:25-15:45 General anesthesia or sedation in patients undergoing thrombectomy, Talip Asil 15:15-15:30 Anti-aggregan direnci: Kimde ne zaman? Canan Togay Işıkay
    15:30-15:45 Antiaggregan altında kanama, Risk ve tedavi, İpek Midi
15:45-16:00 Kahve Arası
  AKUT İNME NÖROGİRİŞİMSEL TEDAVİ II: Oturum Başkanları: Reha Tolun, Osman Samil Kozak   AF ve ANTİKOAGÜLAN OTURUMU: BANA EN UYGUN NOAK HANGİSİ?:
Oturum Başkanları: Ethem Murat Arsava, Bijen Nazlıel
16:00-16.20 Thrombectomy , thromboaspiration in basilar thrombosis, Erdem Gürkaş 16:00 -16:15 INR 2,5 iken inme geçiren AF, Bijen Nazliel
16:20-16:40 CT and MRI perfusion in thrombectomy desicion making, Yakup Krespi 16:15-16:30 88 yaşında GFR 32, Zekeriya Alioğlu
16:40.17:00 Neurocritical care management after thrombectomy, Semih Giray 16:30-16:45 Düşmeleri olan VKI 20 olan 77 yaşında hasta, Vesile Öztürk
    16:45-17:00 Koroner arter hastalığı olan inme hastası gastrostomili, Arda Yılmaz
17:00-17:15 Kahve Arası
  AKUT İNME NÖROGİRİŞİMSEL TEDAVİ III: Oturum Başkanları: Zülfikar Arlıer, Erdem Yaka   IV TROMBOLİTİK TEDAVİ: Nasıl Başardık?: Oturum Başkanları: Mehmet Akif Topçuoğlu, Zekeriya Alioğlu
17:15-17:35 Thrombolysis before acute ischemic stroke endovascular treatment, Emrah Aytaç 17:15-17:25 Aydın Devlet Hastanesi, Refik Kunt
17:35-17:55 Case selection for endovascular treatment of acute anterior circulation stroke.  Vedat Ali Yürekli 17:25-17:35 Bursa Yüksek İhtisas Hast., Cemile Haki
17:55-18:15 Case selection for endovascular treatment of acute posterior circulation stroke.  Zülfikar Arlıer 17:35-17:45 Burdur Devlet Hastanesi. Nedim Ongun
18:15-19:00 Future of Interventional Neurology, Adnan Qureshi  (Video Konferans) 17:45-17:55 Antalya EAH, Elif Gencer
    17:55-18:05 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,  Mustafa Çetiner
    18:05-18:15 Harran Üniversitesi, Halil Ay
       
15 EYLÜL 2018, CUMARTESİ
  A SALONU B SALONU
  TROMBOLİZ, TROMBEKTOMİ, AKUT TEDAVİ I: Oturum Başkanları: Özcan Özdemir, Raul Nogueira   ANGELS SESSION I: Oturum Başkanları: Erdem Yaka, Dilek Necioğlu Örken
09:00-09:30 Endovascular stroke therapy patient selection, Raul Nogueira  09:00-09:15 Angels programı açılış ve tanıtım, Dilek Necioğlu Örken
09:30-10:00 New horizons in pre-hospital and in-hospital organization for a comprehensive stroke center, Marc Ribo 09:15-09:30 Akut iskemik inme yönetiminin 4 aşaması, Erdem Yaka
10:00-10:30 Endovascular approach in tandem carotid occlusions, Quisar Shah 09:30-10:10 İskemik İnme:  Genel Özellikler, Birsen İnce
    10:10-10:30 İskemik İnme: Anatomi Klinik, Erdem Gürkaş
10:30-11:00 Kahve Arası
  TROMBOLİZ, TROMBEKTOMİ, AKUT TEDAVİ II: Oturum Başkanları: Semih Giray, Marc Rİbo    
11:00-11:20 Mechanical thrombectomy for acute ischemic stroke in the extended window, Raul Nogueira 11:00-11:30 Aşama-1: Hastane Öncesi Dönem, Şerefnur Öztürk
11:20-11:40 Aspiration, stentriever or both: How to chose the best method for thrombectomy? Marc Ribo 11:30-12:15 Aşama-2: Hiperakut Dönem-1, Birsen İnce
11:40-12:00 Complications during thrombectomy or thromboaspiration, Quisar Shah    
12:00-13:30 Öğle Yemeği
12:15-13:15 NUTRICIA UYDU SEMPOZYUMU
  ANGELS SESSION II: Oturum Başkanları: Birsen İnce, Talip Asil
  Konu Başlığı: Nutritional Management of Stroke: from A to Z
İnmede A’dan Z’ye Nütrisyonel Tedavi

Konuşmacı: Ethem Murat Arsava
13:30-14:00 Aşama-2: Hiperakut Dönem-2, Talip Asil
  14:00-14:30 Aşama-3: Akut Dönem, Erdem Gürkaş
  İNMEDE DİSFAJİ SORUNU    
13:30-14:00 İnmede disfaji: Terminoloji, klinik, anatomi, tanı, Levent Güngör    
14:00-14:30 İnmede disfaji: Tedavi, Mehmet Akif Topçuoğlu    
       
14:30-14:45 Kahve Arası
  ATEROSKLEROZ İNMEM VAR... : Oturum Başkanları: Taşkın Duman, Hadiye Şirin    
14:45-15:00 Diabetim var, Taşkın Duman 14:45-15:15 Aşama-4: Akut Dönem Sonrası, Erdem Yaka
15:00-15:15 Tansiyonum var, Hadiye Şirin 15:15-15:45 Angels Programı: Kapanış, Dilek Necioğlu Örken
15:15-15:30 Dislipidemim var, Babür Dora    
15:30-15:45 Homosisteinim yüksek, Nazire Afşar    
15:45-16:00 Kahve Arası
  GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ KONFERANSI: Oturum Başkanları: Yakup Krespi, Özcan Özdemir     
16:00-16:40 New horizons in acute stroke interventions, Tudor Jovin    
16:40-17:00 İnterventional treatment of acute posterior circulation strokes, Tudor Jovin    
       
       
16 EYLÜL 2018, PAZAR
  OLGULARLA İNME PRATİĞİNDE SORUN ÇÖZME I: Oturum Başkanları: Birsen İnce, Reha Tolun  
09:00-09:15 Dabigatran 1x150-mg almakta iken sol MCA infarktı. Atrial fibrilasyon olan hastada proflaksi seçenekleri, Erdem Yaka
09:15-09:30 Apixaban 2x5-mg almakta olan atrial fibrilasyon olgusunda 3 hafta önce sol temporal kanama. Ne yapmalı? Hasan Hüseyin Kozak
09:30-09:45 Pankreas kanseri, akut MCA oklüzyonu, 13. Saat ASPECTS 9. Ne yapmalı? Demet Funda Baş
09:45-10:00 IV tPA almakta iken NIHSS 8’den 12’ye yükselen ve hemiplejik hale gelen olgunun hemen çekilen beyin tomografisi normal. Ne yapmalı? Özlem Kayım Yıldız
10.00-10:15 Trombektomiden hemen sonra kötüleşen hasta. CT’de bazal ganglionda hiperdens lezyon. Ne kadar kontrast ne kadar kanama? Hasan Hüseyin Karadeli
10:15-10:30  Tartışma
10:30-11:00 Kahve Arası
  OLGULARLA İNME PRATİĞİNDE SORUN ÇÖZME II: Oturum Başkanları: Birsen ince, Reha Tolun
11:00-11:15 ICA stenozu %90, akut MCA oklüzyonu ve başarılı trombektomi. ICA stenozu ne zaman tedavi edilmeli? Yusuf İnanç
11:15-11:30 TIA ve Difüzyon ağırlıklı görüntülemede noktasal kısıtlanma olan hasta 3. gün sol hemipleji. Akut CT anjiografi normal. Ne yapmalı?  Nilüfer Yeşilot
11:30-11:45 PFO, auralı migren, MR’da çok sayıda iskemik gliotik lezyon. Ne yapmalı? Derya Uludüz
11:45-12:00 MVR, INR 2,8 iken sol temporal 60-cc kanama, NIHSS 14. Ne zaman ve kime antikoagülan ilacı tekrar başlarım? Ali Ünal
12:00-12:15 45 cc sol temporal lober kanama, kısa süre içinde GCS 14’den 5’e inmiş, Kontrol CT kanama boyutunda değişiklik yok. Ne yapmalı? Murat Çabalar
12:15-12:30  Tartışma
12:30-12:35 Kapanış, Mehmet Akif Topçuoğlu