Committees

Congress President
Mehmet Akif Topçuoğlu, Hacettepe University, Ankara

Organizing Committee
Mehmet Akif Topçuoğlu, Hacettepe University, Ankara
Atilla Özcan Özdemir, Osmangazi University, Eskişehir
Ethem Murat Arsava, Hacettepe University, Ankara

Scientific Committee [in alphabetical order]
Atilla Özcan Özdemir, Osmangazi University, Eskişehir
Ethem Murat Arsava, Hacettepe University, Ankara
Hadiye Şirin, Ege University, İzmir
Mehmet Akif Topçuoğlu, Hacettepe University, Ankara
Mehmet Zülküf Önal, İstinye University, Ankara
Semih Giray, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
Şerefnur Öztürk, Selçuk University Medical Faculty, Konya