Ana Konular
 • Akut inme tanı ve tedavi sistemi
 • İntravenöz trombolitik tedavi
 • İnmeden korunma
 • Kardiyoembolizm
 • Atrial Fibrilasyon
 • NOAK
 • Antiagregan tedavi
 • Ateroskleroz
 • İnmede beslenme
 • Disfaji
 • İntraserebral kanama
 • İnme epidemiyolojisi
 • İnme sevk ve idare sistemi
 • Hiperlipidemi
 • Nöroyoğun bakım
 • Nöroanjiografi
 • Nöro-görüntüleme
 • Nöroanatomi
 • Serebrovaskler anatomi